foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đinh Thị Hồng Thúy; TS. Phùng Văn Đệ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3/ Th522. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

This study aimed to investigate the influence of videos on EFL students in practicing speaking skills. The purpose of this study is two-fold. First, it is aimed at investigating the effects of using videos on EFL students’ speaking performance in high school. Secondly, it explored students’ attitudes toward using videos on EFL students’ speaking performance.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn