foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trinh; PGS. TS. Nguyễn Bửu Huân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.4/ Tr312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The purposes of this research are two- fold. First, it is aimed at examining the effects of questioning as pre-reading activity on EFL grade 12 students’ critical thinking at a high school. Second, it explores students’ attitudes towards the use of questioning as pre-reading activity regarding students’ critical thinking.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn