foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tuấn Đạt; PGS. TS. Nguyễn Văn Lợi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2/ Đ110. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The main objective of the study is to investigate how Concept-based Instruction affects EFL students who are not English majors in their use of perfect tenses. The researcher then wants to know how EFL students feel about concept-based instruction for employing perfect tenses. The purpose is to inform students of their advancements in learning the perfect tenses.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn