foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Lan; PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3/ L105. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The purposes of this study are two-fold. First, the purpose of this study is to determine how task-based language instruction affects high school students' listening performance. Second, the goal of the current study is to determine students' attitudes about task-based language education as well as the impact of task-based listening instruction on students' listening skills.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn