foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Ngọc Huê; TS. Nguyễn Trung Cang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3/ H507. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The effects of the teacher’s use of task-based language teaching on students’ speaking performance. Students’ attitudes towards the use of task-based language teaching on their speaking performance.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn