foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thái Dương; PGS. TS. Nguyễn Văn Lợi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2/ D561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The objective of this study is to investigate if task-based language teaching (TBLT) enhances EFL students' retention of vocabulary. Specifically, the study aims to evaluate the impact of TBLT on vocabulary learning in upper secondary students and explore their perspectives on the effects of TBLT on EFL vocabulary learning.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn