foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Chương; TS. Nguyễn Trung Cang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.4/ Ch561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The research was carried out to fulfil two aims: The main objective of this study is to find out how the use of visual aids affects EFL 9th graders’ reading comprehension and another aim is to investigate students' attitudes towards the use of visual aids in their reading comprehension lessons.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn