foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Yến Duy; TS. Châu Thị Hoàng Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2/ D522. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The objectives of the research are to help EFL (English as a Foreign Language) YLLs improve vocabulary learning and retention over time and to foster their positive attitude through the PWIM.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn