foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thị Trưng; TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59706/ Tr556. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ một cách có hệ thống quy định của pháp luật Tố tụng dân sự về người làm chứng. Từ thực tiễn áp dụng pháp luật tại Tòa án nhân dân, chỉ ra những tồn tại, bất cập, vướng mắc để đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về người làm chứng.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.