foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thùy Trang; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59707/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu những quy định của pháp luật Việt Nam về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, qua đó sẽ dễ dàng tiếp cận những quy định này để áp dụng vào thực tiễn, từ thực tiễn sẽ nhìn nhận ra được những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, sau đó đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế của các quy định hiện hành, góp phần hoàn thiện hơn nữa quy định của pháp luật Việt Nam về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn