foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bành Thị Thu Hương; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597085/ H561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài “Quyền của cá nhân đối với hình ảnh – Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện” nhằm đạt được mục tiêu như sau: khái quát chung và làm rõ các quy định của pháp luật cũng như phân tích đánh giá các quy định hiện hành, từ đó sẽ nêu ra những tình huống thực tiễn xem có những khó khăn, vướng mắc nào chưa được làm rõ về quyền của cá nhân đối với hình ảnh. Cuối cùng, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn quy định quyền của cá nhân đối với hình ảnh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn