foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Hồng Điệp; PGS. TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59709/ Đ307. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những quy định của LHGĐTTTA cũng như thực trạng áp dụng những quy định này trong thực tiễn, trên cơ sở đó làm sáng tỏ những vướng mắc và bất cập. Qua đó, người viết đề xuất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện quy định về HG của LHGĐTTTA.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn