foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Nhật Dương, TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597071/ D561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện các vấn đề lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật có liên quan đến vấn đề quyền của người tiêu dùng trong trường hợp bảo hành sản phẩm, tác giả chỉ ra những hạn chế bất cập và đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến quyền của người tiêu dùng trong trường hợp bảo hành sản phẩm.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn