foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Tấn Phong, TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59702/ Ph431. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài làm sáng tỏ một cách có hệ thống quy định của pháp luật chung về hợp đồng vô hiệu do giả tạo. Từ thực tiễn áp dụng pháp luật trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ đó nêu lên tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng giả tạo và hợp đồng giả tạo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn