foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Hoàng Hùng, PGS. TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ H513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn là làm rõ các quy định của pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã, khảo sát thực tiễn việc áp dụng các quy định đó để từ đó đánh giá hiệu quả của các quy định và hướng tới việc đưa ra một số giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn