foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Tiến Dũng, TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59702/ D513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự. Đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự trong thời gian vừa qua. Làm rõ hơn về mặt lý luận, chỉ ra những điểm bất cập, thiếu sót về mặt xây dựng pháp luật tố tụng dân sự, từ đó góp phần xây dựng và nâng cao nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán khi thực hiện công tác xét xử. Cụ thể là trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, không nghiên cứu thủ tục rút gọn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn