foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Thị Vân, TS. Nguyễn Thị Láng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704/ V121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật dân sự về hợp đồng mượn tài sản trong thời gian qua, luận văn hướng tới đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật dân sự về hợp đồng mượn tài sản trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn