foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thị Hồng Xuyến; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ X527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu một cách hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, đi sâu nghiên cứu, phân tích thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Từ đó, đánh giá đúng thực trạng để đưa ra những quan điểm và đề xuất giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.