foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Hằng Nga; TS. Nguyễn Thị Thương Huyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597082/ Ng100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn quản lý nhà nước về quảng cáo ở nước ta hiện nay nói chung và tại tỉnh Trà Vinh nói riêng, luận văn chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo. Qua đó kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này một cách thiết thực.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.