foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thanh Bình; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970277/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài luận văn khảo sát thực trạng hoạt động quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cai nghiện ma túy từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh trong những năm gần đây, nhằm làm rõ vai trò, ý nghĩa, đặc điểm của công tác cai nghiện ma tuý; làm sáng tỏ những ưu điểm, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế trong quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cai nghiện ma tuý. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.