foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Tiến Phát; TS. Thái Thị Tuyết Dung (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970277/ Ph110. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nhằm tìm hiểu hiện trạng đảm bảo quyền của người cai nghiện ma túy bắt buộc trong việc thực hiện chế độ cai nghiện theo quy định tại Cở sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận. Qua đó, để có những đánh giá khách quan hiện trạng nêu trên và đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn việc đảm bảo quyền của người điều trị nghiện ma túy bắt buộc trong thực hiện chế độ cai nghiện tại Cở sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn