foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Hải Sơn; TS. Nguyễn Lan Hương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59704463/ S464. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và thực tiễn thực hiện pháp luật về biện pháp này để tìm ra những hạn chế, bất cập. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện biện pháp này.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn