foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Văn Nở; TS. Phạm Văn Beo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ N460. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu và phân tích trên cơ sở lý luận của phòng vệ chính đáng, các quy định của pháp luật hình sự về phòng vệ chính đáng, đồng thời kết hợp với thực tiễn xét xử các vụ án có liên quan đến đề tài để chỉ những điểm còn bất cập trong quy định của pháp luật và trong việc áp dụng pháp luật. Từ đó, đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật hình sự cũng như tăng cường công tác hướng dẫn áp dụng đúng pháp luật.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn