foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi, TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Ch300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát được hệ thống tư liệu bàn về tình hình nghiên cứu phương pháp dạy học văn học dân gian và những nghiên cứu về dạy văn bản văn học dựa trên sự phản hồi của học sinh. Khảo sát thực trạng phản hồi của học sinh. Đề xuất biện pháp hình thành kĩ năng phản hồi cho học sinh thông qua việc giảng dạy một tác phẩm truyện dân gian cụ thể. Thực nghiệm để kiểm nghiệm biện pháp đã đề xuất.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn