foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Kim Ngọc; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 109Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Góp phần ứng dụng lí thuyết dạy học trải nghiệm vào thực tiễn dạy học ở trường phổ thông. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 11 qua các hoạt động trải nghiệm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn