foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Chí Thăm; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Th114. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn góp phần hiện thực hóa quy trình dạy học truyện ngắn hiện đại Việt Nam, thông qua dạy học truyện ngắn của Nam Cao trong Chương trình Ngữ văn lớp 11, đáp ứng chương trình định hướng phát triển năng lực và phẩm chất vào thực tiễn dạy học trong thời gian tới ở trường trung học phổ thông.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn