foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đỗ Chí Khôn; PGS. TS. Võ Văn Nha (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ Kh454. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định giai đoạn bổ sung carbohydrat (rỉ đường) và tỷ lệ C/N thích hợp lên sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng nhằm làm cở sở để xây dựng qui trình ương nuôi ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ biofloc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn