foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Gia Khiêm; TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.13 / Kh304. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hiệu quả tài chính của các nông hộ tham gia mô hình liên kết trồng bưởi Da Xanh so với các nông hộ không tham gia mô hình liên kết tại xã Nhơn Thạnh và xã Phú Nhuận, Tp. Bến Tre, để từ đó đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng của mô hình trồng bưởi Da Xanh có liên kết và không liên kết ở hai xã Phú Nhuận và xã Nhơn Thạnh thuộc Tp.Bến Tre;

- So sánh hiệu quả tài chính giữa hai mô hình trồng bưởi Da Xanh có liên kết và không liên kết;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của bưởi Da Xanh;

- Đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh phát triển cây bưởi Da Xanh trên địa bàn nghiên cứu.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn