foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Vũ; TS. Lâm Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.13/ V500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình Tôm - Lúa truyền thống và mô hình Tôm - Lúa VietGAP tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm duy trì và tiếp tục phát triển mô hình Tôm - Lúa trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn