foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Tím; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959786/ T310. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở thực trạng tham gia của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia và hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn