foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Kim Phụng; TS. Võ Văn Luyến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 121Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Ph513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn quản lí đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ ở trường mầm non, đề tài đề xuất các biện pháp quản lí đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ ở các Trường mầm non công lập huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ, góp phần nâng chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn