foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Sơn; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / S464. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng của khách hàng doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa ra các các giải pháp và hàm ý chính sách tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhằm góp phần các ngân hàng xây dựng chính sách tín dụng phù hợp, nâng cao chất lượng tín dụng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.