foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Thị Thanh Phương; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại, xác định tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro hoạt động để làm cơ sở lý luận cho các đề xuất ở chương 3. Phân tích thực trạng kiểm soát rủi ro hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro hoạt động tại Sacombank Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2018 để thấy được những kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong kiểm soát rủi ro. Đề xuất một số giải pháp kiểm soát rủi ro hoạt động tại Sacombank Chi nhánh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.