foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Dân An; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1209597/ A105. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của các NHTMVN. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro của các NHTMVN. Đề xuất một số hàm ý chính sách góp phần hỗ trợ cho công tác quản trị, điều hành, kiểm soát ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro trong thời gian tới của các NHTMVN.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.