foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đàm Long; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ L431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm KHCN tại Agribank thành phố Bạc Liêu giai đoạn từ năm 2016 - 2020. Các yếu tố khách hàng quan tâm khi sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm KHCN tại Agribank thành phố Bạc Liêu. Đề xuất những giải pháp để thực hiện phát triển dịch vụ TGTK tại Agribank thành phố Bạc Liêu tại thời điểm tác giả nghiên cứu đề tài.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn