foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Mỹ Hảo; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ H108. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng khách hàng cá nhân TCTD tiêu dùng tại LienVietPostBank Trà Vinh, làm cơ sở đề xuất hàm ý quản trị nâng cao khả năng họ TCTD tiêu dùng tại LienVietPostBank Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn