foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Sông Lam; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ L104. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đang sử dụng thẻ nông nghiệp tại Agribank Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ nông nghiệp tại Agribank trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn