foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Minh; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ M312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng thu nhập ngoài lãi tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Trà Vinh và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Trà Vinh gia tăng thu nhập ngoài lãi trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn