foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Nguyễn Mai Thảo; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ Th108. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking của KHCN tại Agribank chi nhánh huyện Cầu Kè, qua đó đề ra một số hàm ý chính sách nhằm gia tăng số lượng KHCN sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank chi nhánh huyện Cầu Kè.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn