foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Thuần; PGS. TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ Th502. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Số 1 Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng cá nhân tại Chi nhánh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn