foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Hoàng Khanh; PGS. TS. Nguyễn Trọng Ngữ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2089/ Kh107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Cải thiện tình trạng sinh sản kém trên một số bò cái đang mắc bệnh, đồng thời điều trị giúp chúng sinh sản trở lại, góp phần giảm tổn thất cho người chăn nuôi bò cái sinh sản.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn