foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Út Thật; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.4089/ Th124. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh. Khảo sát tình hình nhiễm vi sinh vật trên thịt heo tươi và môi trường lò mổ, tại chợ thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành. Khảo sát chất lượng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý của hai cơ sở giết mổ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn