foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Thúy Loan; PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7089/ L406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỷ lệ chó mắc bệnh Carré qua khám lâm sàng và phương pháp chẩn đoán nhanh bằng test kháng nguyên. Xác định tính đa dạng di truyền của CDV qua phân tích một đoạn gen H của CDV. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh Carré tại phòng khám thú y trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn