foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Vĩnh Phương. PGS.TS. NSND Lê Ngọc Canh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 119Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 793.30959799/ Ph561 . Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Từ xưa đến nay người Khmer Nam Bộ (trong đó người Khmer Sóc Trăng) được biết đến như là một dân tộc với nhiều lễ hội, phong tục và các loại hình nghệ thuật độc đáo. Thực tế này cộng với cơ sở từ lịch sử vấn đề đã nêu, đề tài “Nghệ thuật múa cổ điển trong sân khấu Rô băm Khmer Nam Bộ ở Sóc Trăng” .

Mục đích của đề tài là tổ chức sưu tầm và nghiên cứu một cách có hệ thống nghệ thuật múa cổ điển trong sân khấu Rô băm Khmer Nam Bộ ở Sóc Trăng. Trên nền tảng đó, chúng tôi đi vào phân tích để tìm hiểu nguồn gốc và sự hình thành của nghệ thuật múa cổ điển Rô băm. Đồng thời nghiên cứu về đặc điểm, nội dung, hình thức qua hình thái múa cổ điển Khmer và những giá trị bản sắc của nó trong kho tàng văn hóa - nghệ thuật Khmer nói chung.

Để đạt được mục đích này, luận văn cần thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Tập hợp các tài liệu về nghệ thuật múa của người Khmer Sóc Trăng đã được công bố từ trước đến nay. Song song đó phải tiến hành sưu tầm, điền dã ở một số địa phương có đông người Khmer sinh sống nhằm hệ thống lại nguồn nghệ thuật múa hiện đang tồn tại.

- Từ các nguồn tài liệu có được, tiến hành phân tích nhằm rút ra được đặc trưng của nó trong suốt quá trình vận động và phát triển.

- Nghiên cứu, quy nạp giá trị biểu hiện của múa cổ điển Khmer (về mặt nội dung, hình thức, động tác, âm nhạc, trang phục) trong đời sống văn hóa của người Khmer tỉnh Sóc Trăng, tạo cơ sở cho việc mở rộng nghiên cứu nghệ thuật múa của người Khmer Nam Bộ.

- Để thấy rõ nét đặc sắc, độc đáo của các điệu múa cổ điển của người Khmer Sóc Trăng cũng như đặc trưng của loại hình nghệ thuật múa cổ điển của Campuchia, luận văn tiến hành so sánh đối chiếu múa cổ điển người Khmer Nam Bộ với múa cổ điển Campuchia .

- Từ thực tế nghiên cứu, rút ra những nhận định, những định hướng, những giải pháp bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa của múa cổ điển Khmer trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng thời hiện đại.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn