foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đỗ Thị Kiều Oanh; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài đi sâu tìm hiểu cách thức hoạt động du lịch, lịch sử hình thành, đời sống văn hóa, hệ thống tổ chức, quản lý, sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng sư sãi và du khách tạo các ngôi chùa Khmer tại Thành Phố Trà Vinh. Những kiến trúc, đặc điểm riêng của chùa Khmer với các ngôi chùa khác, sức ảnh hưởng của chùa đối với đời sống tinh thần của du khách nói chung và của đồng bào Khmer nói riêng. Đồng thời tìm hiểu về các di sản văn hóa, cách thức hoạt động du lịch trong lịch sử đến hiện tạo của tỉnh nói chung và của các ngôi chùa Khmer tại Thành Phố Trà Vinh nói riêng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn