foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Liễu; PGS. TS. Huỳnh Văn Bá (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2020.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 616.99/ L309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố liên quan của u ống tuyến mồ hôi vùng mặt tại bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ năm 2018-2020. Đánh giá kết quả điều trị u ống tuyến mồ hôi vùng mặt bằng phương pháp laser CO2 tại bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ năm 2018-2020.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn