foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Minh Thuận, TS. Nguyễn Tường Long (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. Năm XB: 2012.

Mô tả: 150Tr, kích thước: 30cm

Trong luận văn này trình bày quá trình mô phỏng ảo bằng phương pháp phần tử hữu hạn biến dạng lớn, thông qua chương trình ANSYS/LS-DYNA và mô phỏng thực trên mô hình máy uốn 3 trục tại Công ty TNHH Nguyễn Trình Trà Vinh và trên mô hình máy uốn 3 trục từ các công trình nghiên cứu của Đặng Đức Độ về cầu vòm ống thép nhồi bê tông cho Cầu Công Lý – Tp.HCM

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn