foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Minh Châu; PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31 / Ch125. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu bộ nghịch lưu áp 3 pha 5 bậc. Khảo sát các phương pháp và chọn phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu áp 3 pha 5 bậc Cascade;

- Xây dựng mô hình hóa mô phỏng bộ nghịch lưu áp 3 pha 5 bậc Cascade với 4 phương pháp điều khiển:

+ Medium common mode - SVPWM.

+ Medium common mode - DPWM.

+ Minimum common mode - SVPWM.

+ Minimum common mode - DPWM.

- Xây dựng mô hình thực nghiệm sử dụng card STM32F407;

- So sánh mô phỏng với thực nghiệm. - Chạy thực nghiệm tải RL.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn