foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thanh Tùng; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3191 / T513. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

nghiên cứu và khảo sát tính ổn định của hệ thống điện và thời gian cắt để hệ thống ổn định đối với máy phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 khi xảy ra sự cố trong hệ thống.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình toán ổn định hệ thống máy phát điện đồng bộ của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 kết nối lưới 220 kV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên Matlab & Simulink;

- Xây dựng mô hình mô phỏng ổn định hệ thống máy phát điện đồng bộ của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 kết nối lưới 220 kV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên Matlab & Simulink;

- Dùng công cụ phần mềm Matlab & Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả hệ thống, kiểm chứng số liệu vận hành của nhà máy.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn