foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quý;  TS. Phạm Quang Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657 / Qu600. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi ngân sách tại Phòng quản lý đô thị thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán chi tại đơn vị giúp cho việc hoạt động và quản lý về chi ngân sách tại đơn vị đạt hiệu quả hơn.

Mục tiêu cụ thể:

- Cơ sở lý luận về công tác kế toán chi ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thực trạng về công tác kế toán chi ngân sách tại Phòng quản lý đô thị thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện, công tác kế toán chi ngân sách tại đơn vị.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn